7.9. - seznámení

07.09.2011 11:50

Vítejte na stránkách, které slouží při výuce IKT v 5.ročníku.

Proč se předmět o počítačích jmenuje
Informační a komunikační technologie (IKT) ?

Technologie mají lidem usnadňovat práci. Právě proto vznikly počítače a počítačové sítě.

Počítač je stroj, který pracuje s daty pomocí předem vytvořeného programu. Data jsou informace upravené tak, aby jim stroj rozuměl. Proto jsou počítače informační technologií.

Počítačová síť je tvořena vzájemně propojenými počítači. Propojené počítače si můžou mezi sebou vyměňovat data. Jednotliví uživatelé si tak mohou posílat zprávy, volat, komunikovat. Sítě jsou proto komunikační technologií. Velkou počítačovou sítí je taky internet. 

Počítačová sestava

Svět počítačů je plný anglických slov a zkratek, protože se počítače začaly používat v zahraničí dříve než u nás. Veškerá zařízení a počítačové součástky, na které si můžeme sáhnout, se souhrnně nazývají hardware. Tyto součástky poskládané dohromady tvoří počítačovou sestavu.

Osobní počítače jsou rozšířeny hlavně v těchto dvou variantách:

  • Stolní počítač - složený z počítačové skříně (angl. case), monitoru, myši, klávesnice a dalších zařízení
  • Přenosný počítač (angl. notebook, laptop) - monitor, klávesnice, i další zařízení jsou zabudovány do těla počítače

V posledních letech vznikají nová přenosná zařízení, která v sobě skrývají malý počítač. Jsou to mobilní telefony, digitální kamery, PDA počítače, GPS navigace a další.

Počitačová zařízení je možné dělit na vstupní a výstupní:

  • Vstupní zařízení - slouží ke vstupu informací do počítače: klávesníce, myš, scanner, kamera, mikrofon...
  • Výstupní zařízení - slouží k výstupu informací ven z počítače: monitor, tiskárna, reproduktory...

Více o hardwaru se dozvíte v pracovních listech.

Programové vybavení počítače

Programy jsou uloženy v paměti počítače. Veškeré programové vybavení počítače se označuje software. V počítačích jsou dva základní druhy softwaru:

  • Operační systém - stará se o základní chod a ovládání počítače: např. MS Windows
  • Aplikační programy - vše ostatní: např. textové a grafické editory, výukové programy, hry, prohlížeč internetu