Cesta za poznáním - projekt

22.04.2018 21:29

V pondělí 16.4. 2018 jsme s žáky oficiálně zahájili projekt s názvem "Cesta za poznáním". Tento projekt je zaměřený na žáky mimořádně nadané. Podařilo se nám vytvořit ze vsech tříd skupinku čtrnácti žáků, kteří budou v průběhu následujících měsíců bádat, tvořit a navštěvovat různé exkurze, které jim dají odpovědi na spoustu otázek, které se vživotě okolo nás objevují. Foto zde.