Exkurze - Babylon

18.05.2018 22:00

Dne 17.5. 2018 jsme v rámci projektu "Cesta za poznáním", zahájili sérii exkurzí, které jsou nedílnou součástí tohoto projektu. První exkurze mířila do úpravny vody, která se nachází v Ostravě - Nové Vsi. Je zde totiž také muzeum zvané "Babylon", které je v budově, která dříve sloužila jako zařízení pro odkyselování vody. Expozice ukazuje, jak se zásobování pitnou vodou v Ostravě po desetiletí změnilo k nepoznání. Žákům se tato exkurze velmi líbila.

Foto zde.