Mladý vědec

01.12.2018 21:14

Dne 28.11. se 5. třída zúčastnila badatelského dopoledne, které se uskutečnilo ve Středisku volného času v Ostravě - Přívoze a neslo název "Mladý vědec". Žáci byli rozděleni do tří skupin a jejich úkolem bylo projít šest stanovišť, kde je čekala například práce s mikroskopem, detektorem kovu, třídění odpadu, nebo také resuscitace a měření tělesného tlaku. Na závěr obdržel každý žák drobnou odměnu.

Foto zde.