Renarkon

15.01.2017 22:15

Počínaje měsícem lednem se na naší škole začaly uskutečňovat přednášky pro žáky z poradny Renarkon. Tyto přednášky jsou rozděleny do tří bloků, z nichž každý blok vychází na jeden měsíc.Týkají se vztahů mezi žáky ve třídě, šíkany, omamných látek apod.

Foto zde.