Stále je co poznávat - sádrovcový lom Kobeřice

29.09.2019 20:05

V úterý 24.9. se žáci zapojeni do projektu "Stále je co poznávat" vydali na exkurzi do sádrovcového lomu v Kobeřicích. Exkurze to byla velice zajimavá, neboť žáci dostali do skupinek kladivo a sami si hráli na geology a zajimavé kusy sádrovce ručně těžili. Na konci se pak všichni šli podívat do výrobny, kde se vytěžený sádrovec rozdrtí a následně zbaví v peci vody, aby pak mohl být balen a distribuován zákazníkům jako sádra, kterou má většina z nás doma.

Foto zde.