Zápis do 1. ročníku

30.01.2019 11:00

Zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy Základní školy a mateřské školy

Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace

 

se koná v tomto školním roce 9. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách ZŠ.

 

  • Zápisu se účastní děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2019/2020 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

  • Zápisu se účastní také děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 

Rodiče si přinesou s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou žádost

o přijetí ke vzdělávání, vyplněný zápisní list a v případě, že budou žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, tak vyplněnou žádost o odklad spolu s doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

a dětského lékaře nebo klinického psychologa. K odkladu tedy potřebujete dvě doporučení.

V mateřské škole ve Lhotce bude vyvěšen časový harmonogram, kde si můžete zvolit čas zápisu, který vám nejlépe vyhovuje (platí i pro rodiče, kteří děti v mateřské škole nemají).

            U zápisu budou přítomni:

ředitelka školy, která bude provádět administrativní úkony

a vyučující, kteří s vašimi dětmi povedou motivační pohovor.

Celý zápis bude veden tak, aby se děti cítily v bezpečí a na školu se těšily.