Organizace školního roku 2017/2018

 

Období školního vyučování 4. září 2017 - 29. červen 2018
Podzimní prázdniny 26. říjen - 27. říjen
Vánoční prázdniny 23. prosinec - 2. leden
Pololetní prázdniny 2. února
Jarní prázdniny  12. březen - 18. březen
Velikonoční prázdniny 29. březen - 30. březen
Hlavní prázdniny 1. červenec - 2. září

 

Termíny třídních schůzek: září 2017, listopad 2017, březen 2018, květen 2018

Termíny konzultací: Po dohodě s vyučujícím jsou konzultace možné kdykoli mimo výuku stanovenou rozvrhem hodin.

 

Učební dokumenty

ŠVP - Harmonická škola pro život   1. - 5. ročník