Organizace školního roku 2018/2019

 

Období školního vyučování 3. září 2018 - 28. červen 2019
Podzimní prázdniny 29. říjen - 30. říjen
Vánoční prázdniny 22. prosinec - 2. leden
Pololetní prázdniny 1. února
Jarní prázdniny  4. února - 8. února
Velikonoční prázdniny 18. dubna - 19. dubna
Hlavní prázdniny 1. červenec - 1. září

 

Termíny třídních schůzek: září 2018, listopad 2018, duben 2019

Termíny konzultací: Po dohodě s vyučujícím jsou konzultace možné kdykoli mimo výuku stanovenou rozvrhem hodin.

 

Učební dokumenty

ŠVP - Harmonická škola pro život   1. - 5. ročník