Dotace

Rok 2017

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala v roce 2017 dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 30 000 Kč.

Dotaci jsme použili na:

1) Noc s Andersenem (výtvarný materiál, knihy a ceny pro děti)

2) Zábavné nedělní odpoledne pro děti a rodiče (program taneční školy, ceny pro děti)

3) Mámo, táto, pojď si se mnou zasportovat (sportovní potřeby).

Foto z akce " Mámo, táto, pojď si se mnou zasportovat" 

                          "Zábavné nedělní odpoledne "
Rok 2016

 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala v roce 2016 dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 25 000 Kč. Dotaci jsme použili na "Veselé zahájení školního roku" s ilustrátorem Adolfem Dudkem (odměny pro žáky + program) a zakoupení stavebnic do školní družiny (Mámo, táto, pojď si se mnou hrát).

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 50 000 Kč. Dotaci jsme použili

na zabezpečení provozu školního hřiště.

Foto z akce "Veselé zahájení školního roku"

                 "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát"