Dotace

Rok 2019

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala příspěvek

z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč

na realizaci projektu Ve Lhotce se nenudíme.

Dotaci jsme použili na zakoupení knih, stavebnic, výtvarného a spotřebního materiálu, sportovních potřeb, míčů, dresů, pohárů, medailí a odměn pro děti.

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 40 000 Kč. Dotaci jsme použili

na zabezpečení provozu školního hřiště.


Rok 2019 - 1. čtvrtletí 2020

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala příspěvek

z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 200 000 Kč

na realizaci projektu Stále je co poznávat.


Rok 2018 - 1. čtvrtletí 2019

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala příspěvek

z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 360 000 Kč

na realizaci projektu Cesta za poznáním.

Cílem projektu bylo systematicky rozvíjet  technickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků naší základní školy.
Cílovou skupinou byli žáci základní školy, zejména ti, kteří projevovali nadání v technických a přírodovědných předmětech.

V rámci projektu škola pořídila materiální vybavení, které podporuje atraktivitu vzdělávacích činností, podněcuje čtenářskou gramotnost, obohacuje zejména technická a přírodovědná témata v prvouce a přírodovědě a otevírá vyučujícím další možnosti, jak nadané žáky inspirovat a podporovat.


Rok 2018

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala v roce 2018 dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 50 000 Kč.

Dotaci jsme použili na tyto aktivity:

1) Poznáváme naši vlast (výlet do Moravského krasu s navštívením Punkevní a Kateřinské jeskyně pro všechny žáky školy).

2) Veselé zahájení školního roku (program pro děti a rodiče). 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 80 000 Kč. Dotaci jsme použilina zabezpečení provozu školního hřiště a zakoupení a instalaci průlezky Z2 - mini.


Rok 2017

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala v roce 2017 dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 30 000 Kč.

Dotaci jsme použili na:

1) Noc s Andersenem (výtvarný materiál, knihy a ceny pro děti)

2) Zábavné nedělní odpoledne pro děti a rodiče (program taneční školy, ceny pro děti)

3) Mámo, táto, pojď si se mnou zasportovat (sportovní potřeby).

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 50 000 Kč. Dotaci jsme použili

na zabezpečení provozu školního hřiště.

Foto z akce " Mámo, táto, pojď si se mnou zasportovat" 

                          "Zábavné nedělní odpoledne "Rok 2016

 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala v roce 2016 dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 25 000 Kč. Dotaci jsme použili na "Veselé zahájení školního roku" s ilustrátorem Adolfem Dudkem (odměny pro žáky + program) a zakoupení stavebnic do školní družiny (Mámo, táto, pojď si se mnou hrát).

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 50 000 Kč. Dotaci jsme použili

na zabezpečení provozu školního hřiště.

Foto z akce "Veselé zahájení školního roku"

                 "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát"