Informace pro rodiče

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Vážení návštěvníci našich internetových stránek, vítáme Vás do nového školního roku 2017/2018. Zde bychom Vás rádi informovali o plánovaných akcích naší školy.   

 

 

 

Červen 2018

 • 1.6 -  Hornické muzeum - oslava Dne dětí

 • 4.- 8.6 - Škola v přírodě - (2. ročník)

 • 5.6. - Výlet v rrámci projektu "Cesta za poznáním" - Jak Valaši chovali včely

 • 6.6. - Atletické závody k projektu "Ostrava fandí kontinentům"

 • 7.6. - Exkurze do areálu vodárny Nová Ves (projekt "Ostrava fandí kontinentům".)

 • 12.6. - Hrajeme si na školu (předškoláci, 12:30 - 13:30 hod.)

 • 15.6. - Ukončení činnosti kroužků

 • 19.6. - Pedagogická rada

 • 21.6. - Výlet do Punkevní a Kateřinské jeskyně

 • 25.6. - Den sportu - (2. ročník)

 

 

Květen 2018

 • 9.5. - Vystoupení žáků ke Dni matek (hala Baníku od 17:00 hod.)
 • 10.5. Návštěva knihovny (4. ročník)
 • 15. 5. Hrajeme si na školu (předškoláci 13:00 - 14:00 hod.)
 • 23.5. - Návštěva knihovny (1. ročník)
 • 31.5. - Hornické muzeum Landek (oslava Dne dětí - 4. ročník)

 

Duben 2018

 •   4.4. - Preventivní program Veselé zoubky (1. ročník)
 • 10.4. - Den otevřených dveří (8:00 - 16:00 hod.)
 • 11.4. - Knihovnická lekce  (4. ročník) - ZRUŠENO!!
 • 12.4. - Miniházená (2. ročník)
 • 17.4. - Pedagogická rada
 • 17.4. - Konzultace pro rodiče (16:00 - 18:00 hod.)
 • 19.4. - Fotografování celé školy
 • 27.4. - Den Země - mobilní planetárium ve škole
 • 21.4. - Vítání občánků
 • 24.4. - Zápis do 1. třídy (od 13:00 hod.)
 • 30.4 - Čarodějnická škola

 

 

Březen 2018

 • 2.3. - Divadlo Maxipes Fík (1. a 2. ročník - od 10:00 hod)

 • 6.3. - Renarkon (1., 2. ročník)

 • 7.3. - Knihovna Hošťálkovice - Pasování prvňáčků na čtenáře (1. ročník)

 • 8.3. - Miniházená (2. ročník)

 • 12.3. - 16.3. - Jarní prázdniny

 • 21. 3.  - Knihovna Hošťálkovice (3. a 5. ročník)

 • Den Jódu

 • 23.3. - Noc s Andersenem

 • 25.3. - Karneval s cirkusem

 • 26.3. - Recitační soutěž (1. a 2. ročník)

 • 27.3. - Recitační soutěž (3., 4., 5. ročník)

 • 28.3. - Den naruby

 • 29.3 - 30.3. - Velikonoční prázdniny

 

Únor 2018

 • 5.2. - 9.2. - Lyžařský výcvik na Bílé

 • 15.2. - Renarkon ve škole (1. - 5. ročník)

 • 26.2. - Svět techniky (5.ročník)

 
 
 

Leden 2018

 •   3.1. - Zahájení výuky

 • 12.1. - Testování (Mensa) - přihlášené děti

 • 16.1. - Výuka dopravní výchovy ve škole (3. ročník)

 • 17.1. - Renarkon (3. ročník)

 • 23.1. - Pedagogická rada - pololetní

 • 23.1.  - Konzultace pro rodiče 5. ročníku (od 16:00 hod.)

 • 24.1. - Renarkon (1.,2.,4.,5. ročník)

 • 31.1. - Kino

 • 31.1. - Pololetní vysvědčení

 •   2.2. - Pololetní prázdniny

 

Prosinec 2017

 •     7.12. - Sněhuláci pro Afriku (družina) - akce se uskuteční v závislosti na sněhových podmínkách, datum bude upřesněno.

 •     12.12. - Vánoční diskotéka ve sportovní hale (družina)

 •     18.12. - Vánoční florbalový turnaj

 •     20.12. - Návštěva knihovny  (1.ročník, 5.ročník)

 •     21.12. - Celé Česko čte dětem - četba knihy významnou osobností

 •     27.12.  - 2. 1.  - Vánoční prázdniny

 

Listopad 2017

 •      7.11. - Divadelní představení: John and Mary (3., 4., 5. ročník)

 •      8.11. - Hasík - výukový program (2. ročník)

 •     14.11. - Renarkon ve škole (1.,2.,4., 5. ročník)

 •     14. 11.  - Návštěva předškoláků v ZŠ

 •     14.11. - Konzultace pro rodiče (16:00 - 18:00hod.)

 •     15.11. - Renarkon ve škole (3. ročník)

 •     21.11. - Návštěva knihovny (2. ročník)

 •     21.11. - Pedagogická rada

 •     22.11. - Návštěva knihovny (3. ročník)

 •     23.11. - Výuka na dopravním hřišti (4. ročník)

 •     27.11. - Projektový den  - Vánoce

 •     28.11. - Vánoční jarmark - fotbalové hřiště (od 17:00 hod.)

 

 

Říjen 2017

 •     Podzimní prázdniny - 26.10., 27.10.

 •     Drakiáda - 12. 10.

 

Září 2017

 •       4.9. - Zahájení školního roku 2017/2018

 •     12.9 . -Soutěž v jízdě na koloběžkách - stadion Osstrava - Vítkovice (vybraní žáci)

 •     12.9. - Mámo, táto, pojď si se mnou zasportovat! (15:30 -17:00 ) - Pro nepřízeň počasí zrušeno, náhradní termín upřesníme.

 •     18.9. - Zahájení zájmových kroužků

 •     19.9. - Třídní schůzky

 •     22.9. - Poznávací výlet - Praha (4,. 5. ročník)

 •     25.9. - Návštěva ZOO Ostrava - výukové programy

 •     29.9. - ředitelské volno

 

Červen 2017

 • 1.6. - Den dětí - fotbalové hřiště – ukázka hasičské techniky (po programu zmrzlina)

 • 1.6.  - Divadelní kroužek v MŠ

 • 5.6. - Balet - 2 pohádky (vystoupení proběhne na JKO) - (3.,4.,5. ročník)

 • 6.6. - Fotografování (od 8:00 hod.)

 • 6.6. - Hrajeme si na školu - (předškoláci - 13:00 - 14:00 hod.)

 • 6.6. - Třídní schůzky (16:30 hod.)

 • 7.6. - Atletický čtyřboj - ZŠ Hošťálkovice - (vybraní žáci)

 • 16.6. - Ukončena činnost kroužků

 • 19. - 23.6. - Škola v přírodě

 • 27.6. - Pedagogická rada

 • 28.6. - Beseda - co umí vodící pes

 • 30.6. - Ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

Květen 2017

 • 5.5. - Dopravní hřiště- 4. roč.(8:00 - 12:35 hod.)
 • 9.5. - Hrajeme si na školu (předškoláci - 13:00 - 14:00 hod.)
 • 9.5. - Hornické muzeum - Landek (3.,4.,5. roč.)
 • 16.5. - Vystoupení žáků ke Dni matek - hala Baníku (17:00 hod.)
 • 19.5. - Ovoce do škol - krátká přednáška ( 8:00 hod.)
 • 24.5 - Návštěva knihovny - 1. roč.
 

Duben 2017

 •  2.4. - Pohádkový rej s Hopsalínem ( sportovní hala Lhotka od 15:00 hod.)
 •  4.4. - Zápis do 1. třídy (od 13:00 hod)
 •  7.4. - Noc s Andersenem
 • 11.4. - Konzultace pro rodiče (16:00 - 18:00 hod.)
 • 12.4. - Knihovna Hošťálkovice (4.,5. ročník - 8:15- 9:45 hod.)
 • 18.4. - Pedagogická rada (od 13:00 hod.)
 • 21.4. - Renarkon
 • 22.4. - Vítání občánků (v 10:00 hod., v 11:00 hod.)
 • 27.4. - Den země - Návštěva světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic
 • 26.4. - Lhotecký talent (3.,4.,5. ročník)
 • 28.4. - Lhotecký talent (1.,2. ročník)
 • 28.4. - Čarodějnická škola

 

Březen 2017

 • 6.3.  - 10. 3. - Jarní prázdniny
 • 13.3. - Výuka dopravní výchovy ve škole (3. ročník)
 • 22.3. - Knihovna Hošťálkovice (2. ročník - 8:15- 9:45 hod.)
 • 21.3. - Den otevřených dveří
 • 27.3. - O pejskovi a kočičce (1. a 2. ročník)
 • 28.3. - Natáčení ČT ve škole - pořad Rytmix
 • 29.3. - Knihovna Hošťálkovice (3. ročník - 8:15 - 9:45 hod.)
 

Únor 2017

 • 20. - 24.2. - Lyžařský výcvik na Bílé 
 • 17.2. - Renarkon ve škole (8:00 - 9:30 hod.) 1.,3.,5. r.
 • 17.2. - Renarkon ve škole (10:00 - 11:30 hod.) 2.,4. r. 
 • 27.2. - pasování prvňáčků na čtenáře (9:30 hod.) knihovna Ostrava
 

Leden 2017

 •   3.1. - zahájení výuky
 •   9.1. - Renarkon (program primární prevence ve škole) 3. - 4. ročník
 • 12.1. - Renarkon (program primární prevence ve škole) 1. - 2. ročník
 • 13.1. - Třikrálová sbírka (Hošťálkovice kostel, od 16:00 hod.)
 • 16.1. - Sochy ze sněhu - od 13:30 hod. (školní hřiště) AKCE PŘESUNUTA Z 9.1
 • 18.1. - Exkurze v ČT Ostrava - 1. - 3. ročník
 • 19.1. - Exkurze v ČT Ostrava - 2., 4., 5. ročník
 • 20.1. - Renarkon - 5. ročník
 • 24.1. - Pedagogická rada
 • 24.1. - konzultace pro rodiče žáků 5. ročníku (od 16:00 hod.)
 • 31.1. - pololetní vysvědčení
 • 31.1. - ukázková hodina pro rodiče žáků 1. třídy (v 8:00 hod.)
 •   3.2. - pololetní prázdniny

Přejeme všem rodičům úspěšný start v novém roce!

 

Prosinec 2016

 •   6.12. - Miniházená (1. ročník - Ostrava Poruba)
 •   9.12. - Vánoce na dědině (1. ročník - Rožnov pod Radhoštěm, návrat kolem 13:45 ho.)
 • 12.12. - Vánoce na dědině (2.- 5. ročník - Rožnov pod Rahoštěm, návrat kolem 13:30 hod.)
 • 20.12. - Vánoční turnaj ve florbale (3. - 5. ročník)
 • 22.12. - Celé Česko čte dětem (ukázka z knihy Děti z Bullerbynu - dětem bude číst pozvaný host)
 • 22.12. - Vánoční posezení, předávání dárků (výuka končí v 11:40 hod.)
 • 23.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny

 

Listopad 2016

 •   1.11. - Návštěva knihovny 1.ročník
 •   2.11. - Návštěva předškoláků v ZŠ (1. ročník - v 10:00 hod.)
 •   3.11. - Drakiáda - (ve 14:00 hod.)
 •   9.11. - Návštěva knihovny v Hošťálkovicích (3.ročník, 8:15- 9:45)
 • 15.11. - Konzultace pro rodiče (16:30 - 18:00)
 • 15.11. - Diskotéka ve sportovní hale (14:00 - 15:00 hod.)
 • 16.11. - Celé Česko čte dětem - (žáci 4. ročníku navštíví MŠ)
 • 22.11. - Projektový den - Vánoce
 • 23.11. - Pedagogická rada
 • 28.11. - Beseda - Městská policie Ostrava (všechny ročníky)
 • 29.11. - Vánoční jarmark - fotbalové hřiště (17:00 hod.)

 

Říjen 2016

 • 4.10. - HASÍK, beseda s požárníky (2. ročník, v 8:00 hod.)
 • 5.10. - Maxi dílna aneb Fík jde do světa - (Divadlo Loutek, 1.ročník - 9:30 hod.)
 • 5.10. - Návštěva knihovny v Hošťálkovicích ( 2. ročník, 8:15 - 9:45 hod.)
 • 18.10. - Divadlo - Africká pohádka  - Nová sportovní hala (1-5. ročník)
 • 25.10. - Výuka na dopravním hřišti (4. ročník)
 • 26. - 27. 10. - Podzimní prázdniny

 

Září 2016

 • Zahájení plaveckého výcviku 2., 3. ročníku (9:30 hod. - 11:00 hod. Odjezd autobusu v 8:50 hod.)
 • Veselé kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem dne 6.9. 2016 (školní hřiště)
 • Zahájení práce v zájmových kroužcích (od 19.9.)
 • Návštěva ZOO Ostrava - výukový program 23.9. 2016
 • Třídní schůzka dne 20.9. (16:30 hod. pro rodiče žáků 2. - 5. ročníku)
 • 27.9. - HASÍK, beseda s požárníky (2.ročník,  v 8:00hod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

 • 1. 6. 
Den dětí - dravci,zmrzlina 
 • 2. 6. 
Fotografování
 • 7. 6. 
Hrajeme si na školu
 • 14. 6. 
Hello games - Svět techniky Dolní Vítkovice
 • 17. 6. 
Ukončení činnosti kroužků
 • 22. 6. 
Výlet 1.-3. hrad Šternberk
         4.,5. Hradec nad Moravicí
 • 30.6.   

Vysvědčení

 

Květen

 • 3. 5.

Hrajeme si na školu

 • 3. 5. 

Vystoupení ke Dni matek - tělocvična 17 hodin

 • 4. 5. 

Fotografování na tablo - 5. ročník

 • 17. 5.

Zápis do MŠ

 • 31. 5.

Konzultace 16-18 hod.

 • 31. 5.

Dopravní hřiště 4. ročník (8 - 12.35hod.)

Duben

 • 3. 4.

Pohádkový rej s Hopsalínem

 • 5. 4.

Konzultace pro rodiče 16 - 18 hod.

 • 8. 4.

Noc s Andersenem

 • 18. 4.

Divadelní představení - Obušku, z pytle ven! (1.2.3.ročník)

 • 22. 4.

Den Země

 • 29. 4.

Čarodejnická škola

 • 30. 4.

Vítání občánků

Březen

 • 1. 3.

Hrajeme si na školu - návštěva předškoláků ve škole

 • 2. 3. 

Knihovna Hošťálkovice - 1. ročník

 • 3. 3.

Turnaj ve fotbalu

 • 16. 3.

Lhotecký talent  3., 4., 5. ročník

 • 18. 3.

Lhotecký talent  1., 2. ročník

 • 21. 3.

Muzikál Pomáda 4., 5. ročník

 • 29. 3.

Den naruby

Únor 2016

3. 2. 

 • Knihovna Hošťálkovice 3. ročník

4. 2. 

 • Turnaj ve fotbalu - přeloženo na 3.3.

5. 2. 

 • Veselé zoubky 1. ročník - preventivní program

15. -19.2.

 • Lyžařský výcvik na Bílé

10. 2. 

 • Knihovna Hošťálkovice 4.,5. ročník

17. 2.

 • Knihovna Hošťálkovice 1. ročník

22. 2. - 26. 2. 

 • Jarní prázdniny

 

Leden 2016

8. 1.
 
 • Tříkrálová sbírka , Hošťálkovice kostel 16.00
 • Beseda - prevence šikany
 
12. 1.
 
 • Den otevřených dveří 8.00 - 16.00 hod.
 
19. 1.
 
 • Konzultace pro rodiče žáků 5. ročníku   16.00 hod.
 
21. 1. 
 
 • Sněhuláci pro Afriku - termín bude upřesněn
 
26. 1. 
 
 • Zápis do 1. třídy 13.00 - 17.00 hod.
27. 1. 
 
 • Návštěva knihovny 2. ročník
 • Výuka dopravní výchovy ve škole - 3. ročník
 
28. 1. 
 
 • Kino, pololetní vysvědčení
 
29. 1. 
 
 • Pololetní prázdniny
 
 
 

Prosinec 2015

 
 2. 12.
 • Vánoční jarmark

 

3. 12. 

 • Divadelní představení ve sportovní hale

 

 9. 12.

 • Knihovna Hošťálkovice 8.15 hod.

                  4., 5. ročník

 

 22. 12.

 • Vánoční posezení, předávání dárků

                  10:00 hod. - 11:40 hod.

 

 23. 12. - 3. 1.

 •   Vánoční prázdniny

 

 

 

Listopad 2015

3. 11.

 • Planetárium

3. 11.

 • Drakiáda - 14:00 hod.

9. 11.

 • Hasík - výukový program pro 2. ročník

9. 11.

 • Návštěva předškoláků od 10:00 hod.
   

11. 11.

 • Knihovna Hošťálkovice - 8:15 hod., 2. roč.

18. 11.

 • Knihovna Hošťálkovice - 8:15 hod., 3. roč.

24. 11.

 • Pedagogická rada
   

24. 11.

 • Konzultace pro rodiče - 16:30 - 18:00 hod.

25. 11.

 • Dopravní hřiště Ostrava - Přívoz, 8:00 - 12:35 hod., 4. roč.

26. 11.

 • Diskotéka ve ŠD - 14:00 - 15:30 hod.

27. 11.

 • Projektový den - Vánoce

 

 

         

 

 

Říjen 2015

12. - 16. 10. 
 • Škola v přírodě
 
22. 10. 
 • Mámo, táto, pojď si se mnou zasportovat - ZRUŠENO
 
23. 10.
 • Beseda - Policie ČR
1. hod. - 1. roč.
2. hod. - 4. roč. 
3. hod. - 5. roč.
4. hod. - 2. roč
 
 
26. 10. 
 • Hasík - výukový program pro 2. ročník (8:00 hod.)
 
 
29. 10., 30. 10. 
 • Podzimní prázdniny

 

Září 2015

2., 3., 4. 9.

 • Malování na chodník
   

3. 9.

 • Zahájení plaveckého výcviku - 9:30 - 11:00 hod., autobus 8:50 hod.
  2., 3. ročník
   

8. 9.

 • Bublinové hrátky - 15.00 hod.

       Zábavný program pro děti na školním hřišti.
 

14. 9 .

 • Zahájení práce v zájmových kroužcích
   

22. 9.

 • Třídní schůzka s rodiči v 16:30 hod.

29. 9 .
 • Návštěva ZOO Ostrava, výukový program: Ze života zvířat v ZOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen 2015

1. 6. 
 • Den dětí s klaunem Karlem od 9:00 hod., tělocvična Baníku
   
2. 6. 
 • Výuka na dopravním hřišti - 8:00 - 12:35 hod.
  4. ročník
   
12. 6. 
 • Ukončení činnosti kroužků
   
12. 6. 
 • Hello games 2015 - 8:15 - 13:00 hod. 
   
16. 6. 
 • Pedagogická rada - závěrečná od 13:00 hod.
   
17. 6. 
 • Turnaj ve florbalu - 10:00 hod. 
   
19. 6. 
 • Výlet Praha - 4., 5. ročník 
   
23. 6. 
 • Výlet Helfštýn - 1. - 3. ročník
   
26. 6. 
 • Ukončení školního roku, rozdání vysvědčení 
 
 

Květen

5. 5. 
 • Hrajeme si na školu (předškoláci) - 13:00 - 14:00 hod.
 
5. 5.
 • Fotografování na tablo - 5. roč.
 
12. 5. 
 • Vystoupení žáků ke Dni matek (tělocvična) - 17:00 hod.
 
13. 5. 
 • Knihovna Hošťálkovice - 8:15 hod, 4., 5. roč.
 
23. 5. 
 • Honění krále
 
26. 5. 
 • Renarkon
  3. roč. - 8:00 hod.
  4., 5. roč. - 10:00 hod.
 
26. 5. 
 • Konzultace pro rodiče  - 16:30 hod. - 18:00 hod.
 
27. 5. 
 • Fotografování všech žáků školy - 8:00 hod.
 
29. 5. 
 • Noc kostelů
 
 

Duben

 

2., 3. 4. 

 • Velikonoční prázdniny

7. 4.

 • Světový den zdraví 

8. 4. 

 • Hrajeme si na školu (předškoláci) - 13:00 – 14:00 hod. 

14. 4.

 • Pedagogická rada – 13:00 hod. 

19. 4.

 • Čarodějnický rej s Hopsalínem 
22. 4.
 • Knihovna Hošťálkovice - 8:15 hod.

 

22. 4.

 • Den Země 

30. 4.

 • Čarodějnická škola 
 

Březen

3. 3.
 • Knihovna Hošťálkovice - 1. roč.
 
10. 3.
 • Renarkon ve škole
  1.,3. roč. - 8.00 hod.
   
 
11. 3.
 • Knihovna Hošťálkovice - 2. roč.
 
24. 3. 
 • Konzultace pro rodiče - 16.30 - 18.00 hod.
  Konzultační hodiny pro rodiče žáků 1. ročníku se 24. 3. 2015 nekonají!
  Náhradní termín konzultací včas sdělíme.
 
27. 3.
 • Den naruby 
 
27. 3. 
 
 • Noc s Andersenem
 

Únor

2. 2. - 6. 2.

 • Lyžařský výcvik na Bílé

9. 2.

 • Dolní Vítkovice – Svět techniky (autobus: 9:20 hod.)

11. 2.

 • Knihovna Hošťálkovice - 8:15 hod., 1. roč.

16. 2. - 20. 2.

 • Jarní prázdniny

24. 2.

 • Divadlo

25. 2.

 • Lhotecký talent -  4.,5.,vyuč. hodina

 

 

Leden

13. 1.

 • Den otevřených dveří - 8.00 - 17.00 hod.
   

20. 1.

 • Renarkon
  1.,3. r. - 8.00 hod.
  2.,4.,5. r. - 10.00 hod.
   

20. 1.

 • Pedagogická rada - pololetní - 13.00 hod.
   

20. 1.

 • Konzultace pro rodiče žáků 5. ročníku - 16.00 hod.
   

21. 1.

 • Knihovna Hošťálkovice - 8.15 hod., 4., 5. r.
   
28. 1. 
 • Fotbalový turnaj - 10.00 hod.
   

29. 1.

 • Kino: Tři bratři - 9.00 hod.

 

 

 

Prosinec

1. 12.

 • Vánoční dílna

2. 12.

 • Vánoční jarmark - 16.00 hod.

3. 12.

 • Knihovna Hošťálkovice – 8.15 hod., 3. r.

16. 12.

 • Dny vánočních řemesel

19. 12.

 • Vánoční posezení, předávání dárků 

22. 12. - 2. 1.

 • Vánoční prázdniny 

 

Listopad

10. 11. 
 • Diskotéka v ŠD - 14.00 - 15.30 hod. 


11. 11. 
 • Návštěva předškoláků - 10.00 hod.
 
18.11.
 • Přírodovědná olympiáda (celoškolní) - 10.00 hod.
 
18. 11.
 • Pedagogická rada - 13.00 hod.
 
19. 11. 
 • Knihovna Hošťálkovice - 8.15 hod., 2. r. 
 
24. 11.
 • Renarkon
  1. r. - 8.00 hod
  2. r. - 10.00 hod.
  3. r. - 8.00 hod.
  4., 5. r. - 10.00 hod.    
 
24. 11. 
 • Informační schůzka pro rodiče - lyžařský kurz - 15.30 hod.
 
25. 11.
 • Konzultace pro rodiče - 16.30 - 18.00 hod.
 
28. 11.
 • Dopravní hřiště Ostrava - Přívoz
  4. r. - 8.00 - 12.35 hod.
  TV - 5. r., 5. vyučovací hodina zrušena
 
 

Říjen

7. 10. 
 • Drakiáda - 14.00 hod.

13. 10
 • Mámo, táto, pojď si se mnou zasoutěžit - 16.00 hod. 

15. 10.
 • Betlémy bez hranic - 4., 5. ročník (8.00 - 11.40 hod.)

17. 10. 
 • Betlémy bez hranic - 2., 3. ročník (8.00 - 11.40 hod.)

20. 10. 
 • Beseda Policie ČR

  1. hod. - 1. ročník
  2. hod. - 2. ročník
  3. hod. - 4. ročník
  4. hod. - 5. ročník 

27. 10., 29. 10. 
 • Podzimní prázdniny
 

Září

3., 4. 9. 
 • Malování na chodník - 10.00 hod.
4. 9. 
 • Zahájení plaveckého výcviku, 2. - 3. roč., 8.45 - 10.15 hod., autobus 8.10 hod. 
10. 9. 
 • Soutěž o nejoriginálnější účes
15. 9. 
 • Zahájení práce v zájmových kroužcích 
17. 9. 
 • Návštěva ZOO Ostrava, výukový program: Zvířecí jídelníček (9.15 hod., 10.30 hod.)
23. 9. 
 • Třídní schůzka s rodiči v 16.30 hod.
23. 9. 
 • Divadlo DK Vítkovic  - Hodina zpěvu, 9.00 hod., 65 KčVíce zde: https://zslhotka.webnode.cz/informace-pro-rodice/