Informace pro rodiče

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Vážení návštěvníci našich internetových stránek, vítáme Vás do nového školního roku 2019/2020. Zde bychom Vás rádi informovali o plánovaných akcích naší školy.   

 

 

Březen 2020

 • 4.3. - Dílna v Divadle loutek (5. ročník)
 • 5.3.. - Turnaj ve vybíjené (4.,5. ročník)
 • 5.3. - Dílna v Divadle loutek (3. ročník)
 • 12.3. - Turnaj ve futsalu mezi školami (1.-3. ročník, 4.-5. ročník)
 • 18.3. - Knihovna Hošťálkovice ( 3. ročník, 8:15 hod.)
 • 19.3. - Miniházená
 • 20.3. - Renarkon (1. - 5. ročník)
 • 27.3. - Den naruby
 • 29.3. - Pohádkový karneval - ZRUŠENO

Únor 2020

 • 3.2. - 7.2. - Lyžařský výcvik na Bílé

 • 4.2. - Dopravní výchova ve škole  - 3. ročník (8:00 - 9:40 hod.)

 • 10.2. - 14. 2. - Jarní prázdniny

 • 19.2. - 20.2 - Projektový den ve ŠD (výtvarné techniky - hrazeno ze Šablon II)

 • 20.2. - Turnaj v miniházené

Leden 2020

 • 6. 1. - Zahájení výuky

 • 9.1. - Turnaj v miniházené

 • 15.1. - Exkurze v České televizi - 1.,2. ročník (9:00 - 10:30 hod)

 • 24.1. - Renarkon

 • 28.1. - Pedagogická rada - pololetní

 • 28.1. - Konzultace pro rodiče žáků 5. ročníku (16:00 hod.)

 • 29.1. - Exkurze v České televizi - 3., 4., 5. ročník (9:00 - 10:30 hod)

 • 30.1. - Kino

 • 30.1. - Pololetní vysvědčení

 • 31.1. - Pololetní prázdníny

Prosinec 2019 

 
 • 1. 12. NDM - Jesus Christ Superstar (5. ročník, od 16:00 hod.)

 • 3. 12. - DOV - Barvy, světlo, stín (projekt Stále je co poznávat, od 13:20 hod.)

 • 4.12. - Projektový den ve ŠD s rodilým mluvčím (z projektu Zvyšování kvality školy)

 • 6.12. - Dramatický kroužek v MŠ (9:30 hod.)

 • 9.12. - Vánoce na dědině - Rožnov pod Radhoštěm (3.,4.,5. ročník)

 • 18.12. - SVČ Ostrčilova (5. ročník, 9:00 -12:00 hod.)

 • 11.12. - Vánoce na dědině - Rožnov pod Radhoštěm (1.,2. ročník)

 • 18.12. - Divadlo loutek, Hrnečku vař! (1., ročník, od 10:30 hod.)

 • 18.12.  - Výuka dopravní výchovy na DDH (4. ročník)

 • 20.12. - Celé Česko čte dětem - čtení ve škole

 • 20.12. -  Vánoční posezení, předávání dárků

 • 23.12. - 3.1. - Vánoční prázdniny

Listopad 2019

 • 6.11. Fotografování - Vánoce
 • 11.11. DK Ostrava - divadlo Zlatovláska (1., 2. ročník)
 • 13.11. SVČ Ostrčilova (3. ročník)
 • 14.11. Návštěva předškoláků v ZŠ (10:00: hod.)
 • 18.11. Diskotéka ve ŠD
 • 18.11. Návštěva knihovny (2. ročník, 9:30 hod.)
 • 19.11. Pedagogická rada
 • 19.11. Konzultace pro rodiče (16:00 - 18:00hod.)
 • 25.11. Exkurze - z projektu Stále je co poznávat
 • 25.11. Projektový den  -Vánoce
 • 26.11. Vánoční jarmark - fotbalové hřiště (17:00 hod.)
 • 27.11. Návštěva knihovny - (4.,5. ročník)
 • 28.11. DK Ostrava - divadlo - Lazy goat (8:30 hod. - 9:30 hod.)

Říjen 2019

 • 2.10. - Drakiáda - (Družina)
 • 9.10. - Projektový den VŠB TU (hrazeno z projektu "Stále je co poznávat")
 • 15.10. - Exkurze - Záchranná stanice Bartošovice (hrazeno z projektu "Stále je co poznávat")
 • 16.10 - Hasík - (2. ročník)
 • 23.10. - Hasík - (2. ročník)
 • 23.10. - Knihovna Hošťálkovice (1. r. 8:15-9:30h, 3.r. - 10:15-11:30h)
 • 29.10 - 30.10. - Podzimní prázdniny
 
 

Září 2019

 •  5.9 - Zahájení výuky plavání - 2.,3. ročník

 •  9.9. - Divadlo loutek - Plasťáci útočí - 2.-5. ročník, (8:45 hod., 60 Kč)

 • 12.9. - Mami, tati, zahraj si se mnou - (16:30 hod., hřiště u školy)

 • 17.9. - Třídní schůzky (16:30 hod)

 • 12.9. - Návštěva ZOO Ostrava - soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku

 • 20.9. - Návštěva ZOO Ostrava - výukový program pro žáky 1.,2.,3. ročníku

 • 23.9.-  Zahájení práce v zájmových kroužcích

 • 27.9 - Výlet - Praha (4.,5. ročník)
 

 

Červen 2019

 • 3.6. - Výuka dopravní výchovy na DDH Gen. Janka - (8:00-9:40,. 4. ročník)
 • 4.6. - Renarkon (9:00 - 10:30,. 1.ročník)
 • 4.6. - Hrajeme si na školu - (předškolácí,. 13:00 - 14:00 hod.)
 • 6.6. - Fotografování -  (8:00 hod.)
 • 8.6. - Honění krále
 • 10.6. - SVČ Ostrčilova - (8:00 - 12:00 hod,. 5. ročník)
 • 11.6. - Miniházená  - (1,. 2. ročník)
 • 12.6. - Návštěva knihovny v Hošťálkovicích -  (2. ročník)
 • 12.6. - Koloběžky do škol - (stadion Vítkovice)
 • 13.6. - Čokoládová tretra - (stadion Vítkovice)
 • 14.6. - Ukončení činnosti kroužků
 • 17.6. - Výlet - Štramberk - (1,.2,. 3,. 4,. 5. ročník)
 • 18.6. - Miniházená (3,. 4,. 5. ročník)
 • 18.6. - Pedagogická rada
 • 19.6. - Návštěva knihovny v Hošťálkovicích - (4. ročník)
 • 27.6. - Sportovní dopoledne (1,. 2,. 3,. 4,. 5. ročník)
 • 28.6. - Ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
 

Květen 2019

 • 2.4. - Renarkon ve škole - (2.,4. ročník - 8:00 - 9:30 hod.) (3.,5. r. 10:00 - 11:30 hod.)
 • 14.5. - Vystoupení žáků ke Dni matek - hala Baníku (od 17:00 hod.)
 • 15.5. - Hello games - (Gymnázium a ZŠ Hello - 8:30 - 14:00 hod.)
 • 22.5.  - Návštěva knihovny - (5. ročník - 9:00 hod.) (4. ročník 10:30 hod.)
 • 28.5. - Hrajeme si na školu - (předškoláci ve škole, 13:00 - 14:00 hod.)
 • 29.5. - Návštěva knihovny - (4. ročník - 9:00 hod.)
 • 31.5. - Den dětí - sportovní dopoledne s programem
 

Duben 2019

 •   2.4. - Den otevřených dveří (8:00 - 16:00 hod.)
 •   9.4. - Zápis do 1. třídy (od 13:00 hod.)
 •   9.4. - Výuka dopravní výchovy ve škole (4. ročník)
 • 15.4. - Fotografování 5. třídy na tablo
 • 16.4. - Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
 • 16.4. - Konzultace pro rodiče (16:00 - 18:00 hod)
 • 17.4. - ODISbus - Ekologie a veřejná hromadná doprava (4.,5. ročník)
 • 23.4. - Miniházená (1.,2. ročník)
 • 24.4. - Knihovna Hošťálkovice (3. ročník)
 • 25.4. - Den Země ve škole
 • 27.4. - Vítání občánků (11:00 hod)
 • 30.4. - Miniházená (3.,4.,5. ročník)
 • 30.4. - Čarodějnická škola

 

Březen 2019

 •   1.3. - SVČ Ostrčilova -výukový program NEBOJME SE TECHNIKY (5. ročník)
 •   7.3. - Renarkon ve škole (2. - 5. ročník)
 •   7.3. - Pasování prvňáčků na čtenáře (knihovna Ostrava)
 •   8.3. - SVČ Ostrčilova -výukový program NEBOJME SE TECHNIKY (4. ročník)
 • 12.3. - Miniházená (3.,4.,5. ročník)
 • 20.3. - Knihovna Hošťálkovice  -  8:15 hod. (5. ročník)
 • 22.3. - Matematický klokan 2019
 • 29.3. - Noc s Andersenem
 • 31.3. - Jarní karneval ve sportovní hale
 

Únor 2019

 •   1.2. - Pololetní prázdniny
 •   4.2. - 8.2. - Jarní prázdniny
 • 11.2. - 15. . - Lyžařský výcvik na Bílé
 • 20.2. - Výuka dopravní výchovy ve škole (3. ročník)
 • 22.2. - Veselé zoubky (1. ročník)
 
 

Leden 2019

 •   3.1. - Zahájení výuky
 • 15.1. - Divadlo ve škole - Poklad kapitána Baltazara (v 10:30 hod.)
 • 22.1. - Pedagogická rada za 1. pololetí
 • 22.1. - Konzultace pro rodiče žáků 5. ročníku (od 16:00 hod.)
 • 24.1. - Renarkon (2., 3., 4., 5. ročník)
 • 25.1. - Renarkon (1. ročník)
 • 28.1. - Projektový den ve škole (pořádá VŠB-TU)
 • 30.1. - Besedy s Policií
 • 31.1. - Kino
 • 31.1. - Pololetní vysvědčení
 • 1.2. - Pololetní prázdniny
   
 

 

Prosinec 2018

 •      3. 12. - DOV- dílny s výrobou dřevařských předmětů (projekt "Cesta za poznáním")
 •      5. 12. - Návštěva knihovny v Ostravě -  (1. ročník)
 •    13. 12. - Vánoční diskotéka ve sportovní hale - 14:00 - 15:00 hod.
 •    13. 12. - Návštěva planetária (z projektu "Cesta za poznáním" - od 11:00 hod.)
 •    18. 12. - Celé Česko čte dětem - naši školu navštíví člen činohry NDM  Vladimír Polák
 •    21. 12. - Vánoční posezení, předávání dárků - 8:00 - 9:30 hod.
 •    21. 12. - Divadlo loutek - Štědrý den malého Jakuba (všechny ročníky, od 10:30 hod.)
 •    27. 12. - 2.1. - Vánoční prázdniny
 

Listopad 2018

 • 6.11. - Miniházená (1.,2.,3., ročník)
 • 7.11. - Hasík - výukový program pro 2. ročník
 • 13.11. - Miniházená (4.,5. ročník)
 • 13.11. - Exkurze - Ekova electric (v rámci projektu "Cesta za poznáním")
 • 14.11. - Návštěva knihovny (3. ročník)
 • 15.11. - Návštěva předškoláků v ZŠ
 • 16.11. - Chemie v kuchyni - VŠB Poruba (5. ročník)
 • 20.11. -Pedagogická rada
 • 20.11. - Konzultace pro rodiče (16:00 - 18:00 hodin)
 • 26.11. - Projektový den - Vánoce
 • 27.11. - Vánoční jarmark - fotbalové hřiště (Od 17:00 hod.)
 • 28.11. - Výuka dopravní výchovy ve škole (4. ročník)
 • 28.11. - Mladý vědec - ZŠ Ostrčilova (5. ročník)
 
 

Říjen 2018

 •   1.10. - Výuka dopravní výchovy na DDH Gen. Janka (8:00-10:00 hod) - 4. ročník
 •   3.10. - Drakiáda (od 14:00 hod.)
 •   8.10.-12.10. - Škola v přírodě (1.,2.,3. ročník)
 • 12.10. - 80. let školy v Hošťálkovicích (KD od 10:00 hod.) - 4.,5. ročník
 • 15.10. - 19.10. - Škola v přírodě (4.,5. ročník)
 • 29.10. - 30.10. - Podzimní prázdniny
 • 31.10.  - Knihovna Hošťálkovice - Popletená pohádka (2. ročník)
 

 

Září 2018

 •   8.9. - Ostrava fandí kontinentům - (stadion Ostrava - Vítkovice)
 • 10.9. - Malování pro děti i rodiče s Adolfem Dudkem - (od 16:00 do 17:00 hod.)
 • 12.9. - Návštěva ZOO Ostrava - (soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku)
 • 17.9. - Zahájení práce v zájmových kroužcích
 • 17.9. - Návštěva ZOO Ostrava - (1., 2., 3. ročník)
 • 18.9. - Třídní schůzky -  16:30 hod.
 • 25.9.-  Fotografování žáků 1. ročníku