Školní jídelna

 Doba výdeje:

11.40 - 12.00 hod., 13.35 hod. 

12.35 - 13.00 hod. 

 

Doba výdeje do jídlonosičů (1. den nemoci dítěte)

11.15 - 11.30 hod.

12.15 - 12.30 hod. 

 

Cena stravného:  7 - 10 let      23,- Kč

                         11 - 14 let     26,- Kč

Obědy jsou dováženy z jídelny ZŠ Hošťálkovice.

Odhlášky obědů lze provést nejpozději den předem do 11.30 hod.  Telefonicky na t.č.: 595 693 005, nebo e-mailem: jidelna@zsvyhledy.cz

V případě nepřítomnosti žáka si mohou rodiče první den vyzvednout oběd ve školní výdejně ve Lhotce, pokud není odhlášen. Další dny je třeba oběd nepřítomného žáka odhlásit.

 

 Účet ZŠ a MŠ Hošťálkovice vedený u Fio Banky  č. účtu:  22 00 40 90 61/2010