Školní družina

Provoz školní družiny:

  6.30 - 7.40 hod.      Příchod dětí do 7.30 hod.

11.40 -16.30 hod.

 

Vyzvedávání dětí: 

 do 14.00 hod., další vyzvedávání od 15.00 hod.

 

Vychovatelka ŠD: Žaneta Karasová

                          MgA. Tereza Pernická