19.10 - úvod o softwaru

19.10.2011 11:50

V první hodině jsme si uvedli, že software je programové vybavení počítače. Pro instalaci softwaru tedy nepotřebujete šroubovák ani kleště. Stačí vložit do počítače instalační CD, nebo program stáhnout z internetu.

Operační systém

Úplně základním softwarem v počítači je operační systém. Spouští se automaticky se zapnutím počítače, jeho start může trvat jen několik vteřin, ale i více než minutu. V prostředí operačního systému pak provádíme veškeré své činnosti. Nejpoužívanějším operačním systémem je už přibližně dvacet let Windows, který vyvíjí společnost Microsoft. Máme jej také u nás ve škole. Existuje ale mnoho dalších operačních systémů, některé jsou poskytovány dokonce zdarma. Můžete se na internetu pokusit najít některé z nich.

Aplikační programy

Aplikační programy, zkráceně aplikace, jsou všechny programy kromě operačního systému. Máme je v počítači, aby nám k něčemu užitečnému sloužily. Některé už určitě známe, s dalšími se ještě seznámíme v následujících hodinách. Když se zamyslíme nad tím, k čemu nám počítač může sloužit, můžeme si užitečné programy rozdělit třeba následovně:

  • výukové programy - podpora školní výuky
  • programy pro tvorbu - psaní dokumentů, vytváření grafiky, programování
  • hledání informací na internetu a komunikace - prohlížeče webových stránek
  • programy pro zábavu - multimediální přehravače, hry

Respektování autorství

Programy vytvářejí lidé, kteří si to vybrali jako svou práci, nebo to dělají ve volném čase, protože je to baví. Proto si některé programy musíme koupit a přitom jiné mohou být úplně zadarmo. O podmínkách užívání se dozvíme v licenci, která je obvykle ke každému programu přiložena.